Επιλογή Σελίδας

Εφελκυόμενες κατασκευές – Ιστία

Εφελκυόμενες κατασκευές - Ιστία

Στήριξη σε τοιχοποιϊα χωρίς κολώνες με ουπατ.

Εφελκυόμενες κατασκευές - Ιστία

Κάλυψη μεγάλης επιφάνειας σε πάρκο, αντοχή στον αέρα λόγω σχήματος.

Εφελκυόμενες κατασκευές - Ιστία

Ιστίο διάτρητο στήριξη σε τοίχο και κολώνα (συνδυασμός).

Εφελκυόμενες κατασκευές - Ιστία

Τετράρικτο ιστίο για κάλυψη μεγάλης επιφάνειας και υψηλή αντοχή στον αέρα. Προστασία από ήλιο.

Εφελκυόμενες κατασκευές - Ιστία

Τέντωμα του ιστίου με σφυγκτήρες υψηλής αντοχής

Εφελκυόμενες κατασκευές - Ιστία

Λεπτομέρεια αγκίστρωσης με μεταλλικά στοιχεία INOX.